Zero Vision Tool - Timeline

Visualisera projekt över tid

Bakgrund

ZVT ville hitta ett sätt att visualisera hur deras projekt lever och utvecklas över tid.

Min roll

Brainstorma fram hur sidan borde fungera, ta fram design samt prototyp.

Besök sidan


Överblick med alla projekt, alla har en start och eventuell slutpunkt. När sidan byggdes var det flera projekt som var på väg att avslutas vilket kommer göra tidslinjen lite roligare i framtiden.

Uppbyggnad

Varje projekt har ett start- och eventuellt ett slutdatum som visas på överblicken. Väl inne på ett projekt finns en ganska rejäl “Story” som sammanfattar vad projektet handlar om samt snabbinformation om t.ex. partners. Stänger man storyn kan man se projektets olika “händelser” över tid, inne på varje händelse kan man hitta relaterade dokument mm.

Lager på lager

För att visualisera hur storyn ligger över tidslinjen används skuggor för att skapa “lager”. I moderna webbläsare blir även innehållet bakom storyn oskarpt (med filter:blur(); i css) för att förstärka effekten yttrligare. Utöver skuggor används gradients och highlights för att skapa kontrast och djup.


Händelse med kortfattad text om vad som hände på datumet ifråga. Varje händelse har även möjlighet att ha en film istället för bild.


Dokument på en händelse.

Besök sidan